پذیره نویسی شرکت بیمه اتکایی رایا از 23 اسفند 1401

پذیره نویسی شرکت بیمه اتکایی رایا با نماد رایا به روش ثبت سفارش از 23 اسفند 1401 آغاز می‌شود و تا 15 روز ادامه دارد. به نحوی که در بازه زمانی مذکور و به صورت روزانه دوره ثبت سفارش مطابق با پیام ناظر در هر روز برگزار و به میزان تقاضای موجود، سهام قابل پذیره‌نویسی تخصیص و معاملات انجام شود. بدیهی است این موضوع تا زمان تکمیل پذیره‌نویسی ادامه خواهد یافت.

شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام در شرف تاسیس) در نظر دارد سهام در دست انتشار خود را از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش ثبت سفارش مورد پذیره‌نویسی عمومی قرار دهد. طی این پذیره‌نویسی 850 میلیون سهم عادی با نام با ارزش اسمی 1,000 ریال عرضه می‌شود تا 850 میلیارد ریال سرمایه اولیه شرکت (معادل 17 درصد سرمایه کل شرکت)، در پذیره‌نویسی تامین شود.

گفتنی است که مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره‌نویسی 500 ریال (معادل 50 درصد ارزش اسمی سهم) است که در زمان پذیره‌نویسی به صورت نقد واریز خواهد شد. همچنین، هر یک از پذیره‌نویسان مجاز به پذیره‌نویسی حداقل یک سهم و حداکثر 10 هزار سهم هستند.